​Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Brazil​

 
DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO
1.  PHẠM THỊ KIM HOA,  Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền.
2.  LÊ VIỆT HOÀNG, Tham tán - Người thứ Hai.
3.  NGÔ SONG TRƯỜNG, Tùy viên Quốc phòng.  
4.  NGÔ XUÂN TỴ, Trưởng bộ phận Thương vụ.
5.  LÊ THỊ VÂN HẠNH, Bí thư thứ H​ai.
6.  PHẠM VIỆT HOÀNG, Bí thư thứ Ba.
7.  TRƯƠNG TUẤN HƯNG, Trợ lý​ Tùy viên Quốc phòng​.
8.  HOÀNG THỊ YẾN, Bí thư thứ Ba, Bộ phận Thương vụ.
9.  NGUYỄN TRÀ MY, Tùy viên.

 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​