​​​

 Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Brazil​

DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO
1.  ĐỖ BÁ KHOA  Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền
2.  ĐINH CÔNG CHÍNH Tham tán Công sứ, người thứ hai
3.  LÊ HỒNG QUANG  Tham tán Thương mại​
4.  NGUYỄN THÁI DƯƠNG Tùy viên Quốc phòng   
5.  PHẠM VIỆT HOÀNG Tùy viên
6.  NGUYỄN VIỆT DŨNG Tùy viên
7.  PHẠM VĂN PHƯƠNG  Phó Tùy viên Quốc phòng​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​