​DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI BRAZIL
1.  PHẠM THỊ KIM HOA,  Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền.
2.  NGÔ SONG TRƯỜNG, Tùy viên Quốc phòng.  
3.  NGÔ XUÂN TỴ, Trưởng bộ phận Thương vụ.
4.  NGUYỄN VĂN MINH, Trợ lý​ Tùy viên Quốc phòng​.
5. TRẦN LÂM NGA, Bí thư thứ nhất.
6.  NGUYỄN TRÀ MY, Bí thư thứ ba.
7.  LÊ NHƯ THÁI HOÀNG, Tuỳ viên.
8.  NGUYỄN MINH TÀI, Tuỳ viên. 

 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​