TIỂU SỬ

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

tại Cộng hoà Liên bang Braxin

ĐỖ BÁ KHOA 

dai su DBKhoa.jpg
Đỗ Bá Khoa

Thông tin cá nhân

Đại sứ Đỗ Bá Khoa sinh năm 1959 tại Hưng Yên, Việt Nam. Trong hơn 35 năm qua, ông đã từng trải qua các lĩnh vực công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân và ngoại giao Nhà nước, và đã từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng như tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Ông đã lập gia đình và có hai con.

Học vấn

Tốt nghiệp chuyên ngành Cử nhân biên dịch, phiên dịch tiếng Bồ đào nha tại trường Đại học Tổng hợp Eduardo Mondlane năm 1981.

Nhận bằng Thạc sĩ Quản lý Phát triển tại Học viện Quản lý châu Á (AIM-Philipin) năm 1996.

Sử dụng thành thạo tiếng Bồ đào nha, Anh, Pháp.

Sự nghiệp Ngoại giao

Ông được Chủ tịch nước Trần Đại Quang bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hoà Liên bang Braxin, kiêm nhiệm Cộng hoà Pê-ru, Nhà nước Đa dân tộc Bô-li-vi-a, Cộng hoà Hợp tác Guy-a-na và Cộng hoà Xu-ri-nam vào tháng 5 /2016.

Từ tháng 8/2012 đến tháng 9/2015, ông là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hoà Ang-gô-la kiêm nhiệm Cộng hoà Công- gô, Cộng hoà Dân chủ Công-gô, Cộng hoà Dăm-bia, Cộng hoà Ghi-nê Xích đạo, Cộng hoà Ghi-nê Bít-xao, Cộng hoà Cáp-ve, Cộng hoà  Xão Tô-mê và Prin-xi-pê và Cộng hoà Bu-run-đi.

Từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2016, ông giữ chức Trưởng ban Công tác địa phương tại Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam.

Từ tháng 2/ 2010 đến tháng 8/2012 ông giữ các chức Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng, Trưởng ban Tổ chức-Cán bộ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Từ tháng 6/2006 dến tháng 1/2010 ông là  Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa  Việt Nam tại Li-bi A rập Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa Vĩ đại, Cộng hoà Tuy-ni-di, Cộng hoà  Síp và Cộng hoà  Ga-na.

Từ tháng 2/1981 đến tháng 5/2006, ông trải qua các chức vụ công tác như chuyên viên Vụ Trung Đông-Châu Phi,  Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; chuyên viên và Phó Trưởng ban Ban điều phối viện trợ nhân dân; Trưởng ban Á-Phi-Mỹ La tinh thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Tặng thưởng

Trong thời gian công tác ở trong nước và tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài,  Đại sứ Đỗ Bá Khoa đã được nhận nhiều phần thưởng cao quý:

Bằng khen của Thủ tuống Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng' của Ban Đối ngoại Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỷ niệm chương ' Vì hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc' của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Công đoàn' của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam....​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​