TIỂU SỬ

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

tại Cộng hoà Liên bang Braxin

PHẠM THỊ KIM HOA

IMG_5141.jpg

Thông tin cá nhân

Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa, sinh năm 1972 tại Tuyên Quang, Việt Nam. Trong hơn 25 năm qua, bà đã từng trải qua các lĩnh vực công tác trong các lĩnh vực đối với người Việt Nam ở nước ngoài, công tác ngoại giao văn hóa và ngoại giao Nhà nước, và đã từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Bà đã lập gia đình và có hai con.

Học vấn

Tốt nghiệp chuyên ngành Cử nhân Thư viện tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 1994

Tốt nghiệp chuyên ngành Cử nhân tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 1996

Sử dụng thành thạo tiếng Anh.

Sự nghiệp Ngoại giao

 được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hoà Liên bang Braxin, kiêm nhiệm Cộng hoà Pê-ru, Nhà nước Đa dân tộc Bô-li-vi-a, Cộng hoà Hợp tác Guy-a-na và Cộng hoà Xu-ri-nam vào tháng 11 /2019.

Từ 2015-2018 bà lần lượt giữ các chức vụ Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ thông tin Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao.

Từ 2012-2015 bà là Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc

Từ 2004-2012 bà giữ các chức vụ chuyên viên, trợ lý Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

2001-2004: Tùy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mianma

1995-2003: Chuyên viên Văn phòng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao.

Tặng thưởng

Trong thời gian công tác ở trong nước và tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài,  Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa đã được nhận nhiều phần thưởng cao quý:

Bằng khen của Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể dục và Thể thao, Bằng khen của Tổng Công đoàn Việt Nam, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngoại giao, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài, Kỷ niệm chương vì chủ quyền biển đảo Việt Nam


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​